Propaganda i reklama

Krajem dvadesetog veka na sceni su burni psiholozi, koji najčešće iz nedovoljnog poznavanja teorije marketinga počinju masovno da koriste reč reklama, tumačeći to potrebom da lakše istražuju potrošače kojima je ovaj termin poznat, te na taj način daju upotrebljivije odgovore. Kod interpretacija dobijenih rezultata istraživanja skoro isključivo koriste termin reklama i ona, u određenim krugovima, ponovo postaje preovlađujuća.