Articles

January 25, 2017

Propaganda i reklama

Propaganda i reklama[1] -terminološko nijansiranje i teorijsko određenje termina- Prof. dr Miloš Babić Kod upotrebe pojma propaganda kritičari su tražili  genezu u političkoj asocijaciji, misleći, pri tome, na […]
June 2, 2018

FIFA World Cup 2018.